/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Posts Tagged “thietkethicong”

Trung Phan – Không Ngừng Học Hỏi

Trung Phan – Không Ngừng Học Hỏi

Trước khi quyết định gieo trồng ước mơ của mình, Trung Phan đã trải qua vị trí quản lý tại một số Công ty của Việt Nam và nước ngoài. Sau đó, anh thách thức bản thân, trải nghiệm cảm giác làm chủ bản thân với vai trò làm Cộng Tác Quản Lý cho một…

Home , , , , ,
Go Top